Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Anaconda là gì ? Cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04 | Anaconda là nền tảng (platform) mã nguồn mở về Khoa học dữ liệu (Data Science) trên Python thông dụng nhất hiện nay. Với hơn 6 triệu người dùng, Anaconda là cách nhanh nhất và dễ nhất để học Khoa học dữ liệu với Python hoặc R trên Windows, Linux và Mac OS X.

Cài đặt:

Tải xuống tập lệnh Anaconda Bash:

# cd /tmp
# curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2021.05-Linux-x86_64.sh

Chạy tập lệnh Anaconda Bash:

# bash Anaconda3-2021.05-Linux-x86_64.sh

Bấm “ENTER” để tiếp tục

Nhấn “yes”

Hoàn tất quá trình cài đặt:

Khi bạn đồng ý với giấy phép, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí cài đặt. Bạn có thể nhấn ENTER để chấp nhận vị trí mặc định hoặc chỉ định một vị trí khác.

Bạn chọn “yes” để sử dụng conda

Kích hoạt cài đặt:

Kích hoạt cài đặt bằng lệnh sau:

# source ~/.bashrc

Kiểm tra cài đặt:

Sử dụng conda lệnh để kiểm tra cài đặt và kích hoạt:

# conda list

Thiết lập môi trường Anaconda:

Bạn có thể tạo môi trường Anaconda bằng conda create lệnh. Ví dụ: một môi trường Python 3 có tên my_env có thể được tạo bằng lệnh sau:

# conda create --name my_env python=3

Kích hoạt môi trường mới:

# conda activate my_env

Phần kết:

Mình đã hướng dẫn xong Cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04