Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách trỏ IP của email hosting

Tóm tắt nội dung

Khi Khách hàng lựa chọ gói mail phù hợp với nhu cầu công ty  và đăng ký dịch vụ thuê email hosting tại Cloud Viet. Lúc này, hệ thống đăng ký tự động của Cloud Viet sẽ gửi cho Quý khách hàng tài khoản quản trị email và đường link để trỏ vào domain. Lưu ý: thông tin tài khoản chỉ được gửi vào đúng email người quản trị đã đăng ký với Cloud Viet. Nội dung thông tin tài khoản: 1- Tài khoản quản lý mail hosting: http://hosting.Cloud Viet.com.vn , user name, password. Quý khách vào tài khoản này để tạo ra các email account, password cho từng tải khoản người dùng. tai-khoan-mail-hosting 2- IP máy chủ: 103.1.xxx.xxx Quý khác lấy IP này và trỏ vào bản ghi quản trị domain: tai-khoan-tro-ten-mien 3- link để trỏ bản ghi mail hosting: Cname: hl-mailxx.Cloud Viet.com.vn MX: mx.Cloud Viet.com.vn cach-tro-mail-hosting và cuối cùng: khách hàng có thể đăng nhập để sử dụng tài khoản mail vừa tạo bên trên: http://mail.tendomain.com