Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Nagios là một công cụ giám sát hạ tầng IT mạnh mẽ được thiết kế để cung cấp sự mượt mà của các quy trình trong một tổ chức. Nagios giám sát các hoạt động đang diễn ra trên máy chủ và phát ra cảnh báo nếu có điều gì đó xấu xảy ra. Hỗ trợ Nagios có sẵn cho các hệ điều hành dựa trên Linux và Microsoft. Ubuntu là một bản phân phối Linux được sử dụng rộng rãi, được trang bị các tính năng mới nhất và giao diện tương tác. Ubuntu 22.04 là phiên bản LTS mới nhất được phát hành gần đây. Với tầm quan trọng của Nagios, bài viết này cung cấp cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04.

Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04

Phần này liệt kê các bước được khuyến nghị để cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04.

Bước 1: Cập nhật hệ thống 

Đầu tiên, cập nhật các gói của hệ thống Ubuntu thông qua lệnh sau.

$ sudo apt update

install-Nagios

Bước 2: Cài đặt các file phụ thuộc

Có một vài phụ thuộc cần thiết để thực hiện cài đặt Nagios. Lệnh dưới đây sẽ giúp trong việc này.

Lưu ý: Nó sẽ cài đặt apache, php, openssl và các phụ thuộc liên quan. Bạn có thể cài đặt chúng riêng lẻ, nhưng khuyến khích cài đặt chúng với một lệnh duy nhất.

$ sudo apt install wget unzip curl openssl build-essential libgd-dev libssl-dev libapache2-mod-php php-gd php apache2

install-Nagios

Bước 3: Tải file Nagios từ trang web về

Chúng ta đang thực hiện cài đặt thủ công. Để làm điều này, tải xuống tệp tar.gz thông qua lệnh sau đây.

$ wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz

install-Nagios

Sử dụng lệnh “ls” để đảm bảo tính sẵn có của tệp tar.gz mới tải về.

$ ls

install-Nagios

Tệp có sẵn dưới dạng “nagios-4.4.6.tar.gz”. Chúng ta thực thi lệnh sau để giải nén nó.

$ sudo tar -zxvf nagios-4.4.6.tar.gz

install-Nagios

Bây giờ hãy thay đổi thư mục làm việc thành nagios-4.4.6 để bắt đầu xây dựng các tệp cài đặt.

$ cd nagios-4.4.6

install-Nagios

Bước 4: Biên dịch Nagios

Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục mà Nagios đã được giải nén. Thực thi lệnh sau để chạy tập lệnh ./configure để tiến hành quá trình biên dịch.

$ sudo ./configure

install-Nagios24

Bây giờ, sử dụng tiện ích make để xử lý các tệp mã nguồn như chúng ta đã làm ở đây.

$ sudo make all

install-Nagios

Để sử dụng Nagios, bạn phải tạo người dùng và nhóm Nagios thông qua lệnh sau.

$ sudo make install-groups-users

install-Nagios

Sau đó, thêm người dùng apache vào nhóm nagios.

$ sudo usermod -a -G nagios www-data

Bước 5: Cài đặt Nagios

Đã đến lúc cài đặt Nagios với sự trợ giúp của lệnh sau đây.

$ sudo make install

install-Nagios

Trong khi đó, cài đặt tệp lệnh bên ngoài bằng cách sử dụng lệnh sau.

$ sudo make install-commandmode

install-Nagios

Sau đó, cài đặt các tệp cấu hình sau bằng cách sử dụng lệnh sau. Các cấu hình này là bắt buộc cho Nagios để khởi động.

$ sudo make install-config

install-Nagios

Bước 6: Bạn cần cài đặt các tệp cấu hình apache.

Trước tiên, cài đặt giao diện web của Nagios như sau:

$ sudo make install-webconf

install-Nagios

Sau đó, sử dụng tập lệnh a2enmod để kích hoạt các mô-đun rewrite và cgi của apache2.

$ sudo a2enmod rewrite

$ sudo a2enmod cgi

install-Nagios

Đặt UFW để cho phép các kết nối sắp tới từ apache.

$ sudo ufw allow apache

install-Nagios

Kích hoạt và tải lại tường lửa như sau.

$ sudo ufw enable

$ sudo ufw reload

install-Nagios

Sau khi thực hiện các thay đổi, khởi động lại dịch vụ apache bằng lệnh sau.

$ sudo systemctl restart apache2

install-Nagios

Bước 7: Tạo một người dùng Nagios 

Như chúng ta đã làm ở đây. Lệnh dưới đây tạo một người dùng có tên “cloudviet” và đầu ra sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu cho người dùng “cloudviet”.

$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users cloudviet

install-Nagios

Đầu ra sẽ cho thấy mật khẩu cho người dùng “cloudviet” đã được đặt.

Bước 8: Cài đặt các plugin

Để sử dụng Nagios được mượt mà, nên cài đặt các plugin Nagios. Chúng ta phải cài đặt nó thủ công từ trang web Nagios.

Trước tiên, tải xuống tệp tar.gz bằng lệnh sau.

$ sudo wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz

install-Nagios

Giải nén tệp tar.gz.

$ sudo tar -zxvf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz

install-Nagios

Đổi thư mục làm việc đến nơi các plugin được giải nén.

$ cd nagios-plugins-2.3.3

install-Nagios

Thực hiện lệnh sau để chạy tập lệnh cấu hình cho người dùng và nhóm Nagios.

$ sudo ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios

install-Nagios

Bạn có thể sử dụng tiện ích make để cài đặt các plugin Nagios bằng cách cung cấp lệnh sau.

$ sudo make install

install-Nagios

Cuối cùng, Nagios đã được cài đặt và cấu hình trên Ubuntu 22.04.

Cách sử dụng Nagios trên Ubuntu 22.04

Trong phần trước, bạn đã học cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04. Ở đây, chúng tôi đã trình bày thủ tục sử dụng Nagios ngay sau giai đoạn cài đặt.

Hãy bắt đầu với việc kiểm tra phiên bản Nagios đã được cài đặt như sau.

$ sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v 

install-Nagios

Mô tả Văn bản được tạo tự động Đầu ra in ra phiên bản đã cài đặt là 4.4.6.

Kết luận

Nagios là một công cụ giám sát để cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống/mạng. Nó cũng có thể được sử dụng để lấy thông tin liên quan đến hệ thống. Mục đích của Nagios là theo dõi bất kỳ điểm chết nào hoặc lỗi thời gian chạy trong hệ thống. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cài đặt Nagios trên Ubuntu 22.04. Việc cài đặt được cung cấp theo cách thực hiện từng bước. Chúng tôi cũng cung cấp các bước cấu hình cần thiết của Nagios trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812