Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

MongoDB, còn gọi là Mongo, là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.

Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động, nghĩa là , không giống như database quan hệ, MongoDB không yêu cầu một schemas được định nghĩa trước khi bạn thêm dữ liệu vào database . Bạn có thể thay đổi schemas bất kỳ lúc nào và thường xuyên khi cần thiết mà không cần phải cài đặt một database mới với một schemas được cập nhật.

Cài đặt MongoDB 

Thực hiện các bước sau với tư cách người chủ hoặc người dùng có đặc quyền sudo để cài đặt MongoDB trên hệ thống CentOS 8:

Bước 1: Bật kho lưu trữ MongoDB

Bằng cách tạo một tệp kho lưu trữ mới có tên mongodb-org.repo bên trong thư mục /etc/yum.repos.d/:

# sudo nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo
[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

Bước 2: Cài đặt mongodb-org gói meta:

# sudo dnf install mongodb-org

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa MongoDB GPG. Gõ yđánh Enter.

Các gói sau sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn như một phần của mongodb-org:

  • mongodb-org-server- mongodDaemon, các tập lệnh và cấu hình init tương ứng.
  • mongodb-org-mongos
  • mongodb-org-shell- Mongo shell, một giao diện JavaScript tương tác với MongoDB, được sử dụng để thực hiện các tác vụ quản trị như dòng lệnh.
  • mongodb-org-tools- Chứa một số công cụ MongoDB để nhập và xuất dữ liệu, số liệu thống kê, cũng như các tiện ích khác.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, hãy bật và khởi động MongoDB

# sudo systemctl enable mongod --now

Bước 4: Để xác minh cài đặt, hãy kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB 

# mongo

Tạo người dùng quản trị MongoDB

Nếu bạn đã bật xác thực MongoDB, bạn sẽ cần tạo một người dùng quản trị có thể truy cập và quản lý MongoDB.

Đầu tiên, truy cập MongoDB bằng:

# mongo

Nhập lệnh sau để kết nối với admin:

# use admin

Tạo người dùng mới có tên mongoAdmin với  vai trò userAdminAny Database :

db.createUser( 
{ 
   user: "mongoAdmin", 
    pwd: "changeMe",
     roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] 
 }
)

Bạn có thể đặt tên cho người dùng MongoDB quản trị như bạn muốn.

Thoát khỏi mongo bằng:

# quit()

Để kiểm tra các thay đổi, hãy truy cập mongo bằng người dùng quản trị mà bạn đã tạo trước đó:

# mongo -u mongoAdmin -p --authenticationDatabase admin

Bây giờ, hãy in người dùng bằng:

# show users

Phần kết luận

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cấu hình MongoDB 4.2 trên máy chủ CentOS 8 của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố hoặc có phản hồi, hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn : Linuxize

 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812