Cách cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo Khởi động nhanh để cài đặt LEMP Stack trên máy chủ Ubuntu 18.04 của mình. Cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04: Bước 1. Cài đặt Nginx Cài đặt Nginx bằng các lệnh sau: # sudo apt update # sudo apt install nginx Bước […]