Cách gỡ cài đặt Nodejs NPM và Node trên Ubuntu 22.04

Nodejs là môi trường mã nguồn mở đa nền tảng dựa trên JavaScript, giúp người dùng dễ dàng tạo ra các ứng dụng và phần mềm đa dạng trên hệ thống. NPM là chữ viết tắt của Node Package Manager giúp người dùng cài đặt các gói Nodejs. Nó cũng cho phép người dùng cài đặt bất kỳ phiên bản Node.js nào trên hệ thống của họ và chuyển đổi sang nó chỉ trong vài giây.Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn Cách Gỡ Cài Đặt Nodejs NPM Và Node Trên Ubuntu 22.04 .

Cách cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 22.04

Node.js là môi trường thời gian chạy được tích hợp đầy đủ các yêu cầu để thực thi các tệp JavaScript trên hệ thống của bạn. Nó được xây dựng trên JavaScript V8 của Chrome và sử dụng mô hình I/O không chặn. Npm là một gói của Node.js và là một bộ sưu tập gần như tất cả các thư viện mã nguồn mở trên Internet. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 22.04.

Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 20.04

Node.js là gì ?  Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nên tảng runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript. NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng c++ và Javascript. Node.js ra đời khi các developer đời […]