Cài đặt trình duyệt Firefox trên Ubuntu 22.04

Firefox là một trình duyệt web nhẹ và an toàn với các add-on tùy chỉnh và hỗ trợ đa nền tảng. Nó được biết đến với hiệu suất nhanh và phát triển mã nguồn mở. Firefox đã được cài đặt sẵn trong hệ thống Ubuntu. Tuy nhiên, nếu người dùng vô tình xóa nó, họ chắc chắn sẽ cần phương pháp để cài đặt trình duyệt trên hệ thống. Hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết này để Cài đặt trình duyệt Firefox trên Ubuntu 22.04 .