Email doanh nghiệp là gì? Dùng làm gì? Chuyên nghiệp và Pro hơn với Email tên miền riêng

Hiện nay, đa phần mọi người đều sở hữu một địa chỉ email cá nhân, nhưng tỷ lệ người sử dụng Email doanh nghiệp và biết rõ lợi ích của nó lại không cao. Để công việc nội bộ diễn ra nhịp nhàng hơn và thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng dễ dàng […]