Làm việc với các hàm trong Google Sheets

Hàm là một công thức được xác định trước để thực hiện các phép tính sử dụng những giá trị cụ thể theo một thứ tự nhất định. Google Sheets bao gồm nhiều hàm phổ biến có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm tổng, trung bình, đếm số lượng, giá trị lớn nhất và giá […]

Các Tham Chiếu Trong Google Sheets

Trong Google Sheets, có hai loại tham chiếu ô: Tương đối và tuyệt đối. Tham chiếu tương đối và tuyệt đối hoạt động khác nhau khi được sao chép và điền vào các ô khác. Tham chiếu tương đối thay đổi khi một công thức được sao chép sang một ô khác. Mặt khác, các tham […]

Tạo công thức phức tạp trong Google Sheets

Khi có nhiều thao tác trong một công thức, thứ tự các thao tác sẽ cho Google Sheets biết thao tác nào cần tính toán trước. Để viết các công thức cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác, bạn cần phải hiểu thứ tự của các phép toán. Thứ tự phép toán Google Sheets tính […]

Tạo công thức trong Google Sheets

Khi làm việc với thông tin dạng số, Google Sheets có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính. Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân và chia các giá trị.  Toán tử toán học Google Sheets sử dụng những toán tử tiêu chuẩn […]

Làm việc với nhiều trang trong google sheets

Một bảng tính trong Google Sheets có thể chứa một hoặc nhiều trang tính. Khi làm việc với một lượng lớn thông tin, bạn có thể tạo nhiều trang tính để giúp tổ chức bảng tính của mình và giúp tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Cách tạo một trang tính mới Trong ví dụ, các […]

Định Dạng Ô Trong Google Sheets

Sau khi bạn đã thêm nhiều nội dung vào bảng tính Google Sheets, đôi khi có thể khó xem và đọc tất cả thông tin một cách dễ dàng. Định dạng cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của bảng tính, giúp bạn xem và hiểu dễ dàng hơn. Định dạng ô Mọi ô trong bảng […]

Sửa Đổi Cột Hàng Và Ô Trong Google Sheets

Theo mặc định trong Google Sheets, các ô của mọi bảng tính mới luôn có cùng kích thước. Khi bạn bắt đầu nhập thông tin vào bảng tính của mình, thật dễ dàng tùy chỉnh các hàng và cột để phù hợp hơn với dữ liệu. Làm việc với cột, hàng và ô Mọi hàng và […]

Làm Quen Với Google Sheets

Google Sheets cho phép bạn tổ chức, chỉnh sửa và phân tích các loại thông tin khác nhau bằng bảng tính. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các cách khác nhau để sử dụng bảng tính và cách điều hướng giao diện Google Sheets. Bạn cũng sẽ học các cách cơ bản để […]

Tìm Hiểu Về Google Sheets

Google Sheets được biết đến là công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft Excel nhưng có tính năng vượt trội hơn rất nhiều. Google Sheet là gì? Google Sheets còn được gọi là Google trang tính là sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập ứng dụng của Google Drive, […]