Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

Elasticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm toàn văn bản được phân phối mã nguồn mở. Nó hỗ trợ các hoạt động RESTful và cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm và phân tích khối lượng lớn dữ liệu trong thời gian thực. Elasticsearch là một trong những công cụ tìm kiếm […]

Cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 18.04

  WordPress là gì ? WordPress là hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn thiết lập các blog và trang web linh hoạt trên phần phụ trợ MySQL với xử lý PHP. WordPress đã được chứng kiến ​​sự chấp nhận đáng kinh ngạc và là một lựa chọn […]

Cài đặt Atom Text Editor trên Ubuntu 18.04

Atom là gì ? Atom là một trình soạn thảo mã đa nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi GitHub. Nó có trình quản lý gói tích hợp , điều khiển Git được nhúng , tự động hoàn thành thông minh, tô sáng cú pháp và nhiều ngăn. Cài đặt Atom trên Ubuntu […]

Cài đặt Webmin trên Ubuntu 18.04

Webmin là gì ? Webmin là một bảng điều khiển web mã nguồn mở để quản trị hệ thống cho Linux / UNIX. Webmin cho phép bạn quản lý người dùng, nhóm, hạn ngạch đĩa cũng như cấu hình hầu hết các dịch vụ phổ biến bao gồm máy chủ web, FTP, email và cơ […]

Cài đặt trình duyệt Tor trên Ubuntu 18.04

Tor là gì ? Tor Browser định tuyến lưu lượng truy cập web của bạn thông qua mạng Tor, làm cho nó ở chế độ riêng tư và ẩn danh. Khi bạn sử dụng Tor Browser, kết nối đến trang web bạn đang xem được mã hóa và bảo vệ khỏi giám sát mạng và phân […]