Cài đặt Apache Kafka trên Ubuntu 20.04

Kafka là gì ? Kafka là gì? – Đó là hệ thống message pub/sub phân tán (distributed messaging system). Bên pulbic dữ liệu được gọi là producer, bên subscribe nhận dữ liệu theo topic được gọi là consumer. Kafka có khả năng truyền một lượng lớn message theo thời gian thực, trong trường hợp bên […]

Cài đặt Deno JavaScript Runtime trên Ubuntu 20.04

Deno là gì ? Deno là Runtime Enviroment cho Javascript và TypeScript, sử dụng V8 Engine và ngôn ngữ lập trình Rust. Deno có một số điểm nổi bật như: Bảo mật theo mặc đinh. Không thể truy cập các mô-đun khi chưa được enabled. Hỗ trợ TypeScript. Hệ thống mô-đun chuẩn hoá được đảm […]

Cài đặt Tomcat Server trên Ubuntu 20.04

Tomcat là gì ? Apache Tomcat là một web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, hỗ trợ mạnh cho ứng dụng Java thay vì website tĩnh. Do đó, nó có thể chạy nhiều bản Java chuyên biệt như Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, và WebSocket. Cài đặt Tomcat trên Ubuntu: […]

Cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04

GCC là gì ?: Bộ sưu tập trình biên dịch GNU (GCC) là một tập hợp các trình biên dịch và thư viện cho các ngôn ngữ lập trình C, C ++, Objective-C, Fortran, Ada, Go và D. Rất nhiều dự án mã nguồn mở, bao gồm cả nhân Linux và các công cụ GNU, […]

Cách cài đặt TensorFlow trên CentOS 8

  Tensorflow là một thư viện mã nguồn mở phục vụ cho hoạt động Machine Learning, Nó được xây dựng bởi Google . Nó cỏ thể chạy trên CPU hoặc GPU trên các thiết bị khác nhau và nó được sử dụng bởi một số tổ chức, bao gồm Twitter, PayPal, Intel, Lenovo và Airbus. […]

Cài đặt GCC trên CentOS 8

GNU(GCC) là một tập hợp các trình biên dịch và thư viện cho các ngôn ngữ lập trình C, C ++,Go… Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt GCC trên CentOS 8. Cách cài đặt GCC trên CentOS Trong kho lưu trữ của CentOS có một nhóm gói có tên là “Develoment […]